KlöverDams tidigare projekt

Pink Charity

2014 stöttade KlöverDam projektet Pink Charity, vars huvudsyfte är att samla in pengar till BröstCancerFöreningen Nolaskogs. Detta genom att skapa ett evenemang som lyfter fram kvinnan på olika sätt.  Bland arrangörerna finns KlöverDamerna Linda Ölund, DinPilates, och Camilla Thelin, CDesign samt BungyPump.  

Deltagarna betalar 100 kronor, (varav 50 kronor går till BCF Nolaskogs och 50 kronor till omkostnader) får en lott och deltar i utlottningen av fina priser, promenerar runt Höglandssjön för att slutligen närvara vid lottdragningen.

För mer information, kontakta Linda Ölund, DinPilates, info@dinpilates.se.

Spinn Off

2013/2014 genomfördes projektet Spinn Off. Projektet initierades av Victoria Boson, Maxprofil och Kerstin Nordlöf Vestin, Jang Mental Träning. Projektägare var Augeri Resurs och samarbetspartners: Örnsköldsviks kommun, Kramforskommun och Företagarna Örnsköldsvik. Nätverkssamarbete: KlöverDam i Ö-vik, Futura i Kramfors, Q-nätverket i Sollefteå och Mittnätverket Vendela i Härnösand.
Projektet finansierades av Länsstyrelsen och "Främja kvinnors företagande".

Projektet gick ut på att företagande kvinnor skall känna sig bekväma i att skapa möten i alla affärssammanhang. För att kunna höja sin omsättning, lönsamhet och främja tillväxten.

Kursen innehöll tre halvdagar med föreläsningar och workshops samt två stycken rådgivningstillfällen.

KompetensTrappan 2.1

Ett projekt som genomfördes i två program under hösten 2010 (marknad och sälj) och våren 2011 (ledarskap och kommunikation). Programmen finansierades dels genom Främja kvinnors företagande (Tillväxtverket och Länsstyrelsen) och dels genom Landsbygdsprogrammet (EU och länsstyrelsen)

Kort rapport
Utvärdering
Rapport om KompetensTrappan 1&2. (Rosa broschyren)