Ragnhild Backman
Backmans Fastighets- &
Företagsutveckling AB

Backmans Fastighets- och Företagsutveckling AB har sedan 1995 förvaltat och utvecklat fastigheter i Örnsköldsvik, Östersund  och Härnösand. Det gäller såväl bostäder som kommersiella lokaler, bestående i huvudsak av kontor och butiker i centrala lägen.
Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder, som består av såväl hyresgäster som andra fastighetsägare. Utifrån kundernas individuella önskemål och behov, erbjuder vi flexibla och kundanpassade lösningar. Det handlar hela tiden om att utveckla fastigheternas funktion, trivsel, attraktivitet och värde.
Vi erbjuder: lokaler och lägenheter i bästa läge, hög kvalitet på service, flexibel förvaltning och lyhördhet för hyresgästernas behov, kvalitetskrav på vår personal och entreprenörer vi anlitar.

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-551 85 75, 0660-185 75
Mejl: rb@backmans.se
Hemsida: www.backmans.se
Adress: Hamngatan 15
891 33 Örnsköldsvik