Agneta Westberg

Konsulttjänster inom företagande, administration, ekonomi, löpande redovisning, bokslut, med mera.
 
Jag har 24 års erfarenhet som ekonomichef, företagsledning och delägarskap i ett mindre tillverkningsföretag, samt under ca 30 år delägare i jord- och skogbruksföretag.

Har dessutom haft ett flertal styrelseuppdrag genom åren. Pågående styrelseuppdrag i Nolaskogs Företagarförening,  Kommunbygderådet Örnsköldsvik, Movattnets Bygdegårdsförening. Är även ledamot i kommunens landsbygdsgrupp.

Jag har stort intresse av att utveckla företags administrativa rutiner och brinner för landsbygsfrågor.

  
 
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-266 74 37
Mejl: agnetawestberg.movattnet@telia.com
Adress: Movattnet 207
890 51 LÅNGVIKSMON