Monica Westberg
Nyföretagarcentrum

Samordnar verksamheten inom Nyföretagarcentrum i Örnsköldsvik. Information, rådgivning och utbildning av nya företagare.

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-305 72 97
Mejl: monica@4lines.se  
Hemsida: www.nyforetagarcentrum.se/ornskoldsvik
Adress: Box 827
891 18 Örnsköldsvik