Marie Norberg
Marie Norberg PersonalSupport AB

Jag arbetar som rådgivare i strategiskt personalarbete och stöd i operativa personalprocesser så att företagen alltid har rätt kompetens inom personalområdet och kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Det kan handla om allt från ledarutveckling, att komma igång med utvecklingssamtal, rekrytera eller säga upp personal till att dokumentera en  personalhandbok.

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-605 84 09
Mejl: marie.norberg@mnpersonalsupport.se
Hemsida: www.mnpersonalsupport.se
Adress: Magasinsallén 2A, Örnsköldsvik