Erica Marcusson
IYC Consulting AB

IYC Consulting AB – In your corner. Du är vår vinnare. När det behövs är vi din tränare, din rådgivare och din processförare. Vi ser till att du är förberedd för alla utmaningar du dagligen kan ställas inför i din verksamhet. 

Finansiella och skatterättsliga utmaningar blir svårare att möta om du är oförberedd. Det är svårt att veta när en fråga skulle ha ställts och lista ut när det är nödvändigt med förberedelser. Vi hjälper dig i dina förberedelser inför dina beslut, vi hjälper dig få förståelse och vi hjälper dig hålla i och hålla ut.  Det gör vi genom våra egna kunskaper men även med hjälp av våra samarbetspartners och våra nätverk.

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 0703-730 334
Mejl: erica@yourcorner.se
Hemsida: www.inyourcorner.se
Adress: Örnsköldsvik