Anna-Karin Byström

DC Consulting

DC Consulting AB jobbar genom projekt, seminarier och utbildningar, med att; 

  • effektivisera den interna dialogen genom förbättrad kommunikation- och kulturförståelse bland Dina medarbetare
  • öka Dina möjligheter att göra ännu bättre affärer utomlands genom att förstå hur andra kulturer verkar
  • utveckla Din organisation och få Dina anställda att arbeta med rätt saker med hjälp av rätt kommunikationsstrategi
  • underlätta för Dina anställda, med bakgrund i andra länder, att trivas och stanna kvar
  • ge Din organisations hållbarhetsarbete en trovärdigare identitet och attraktivare image genom effektivare miljökommunikation

Anna-Karin Byström, ägare av DC Consulting AB, är utbildad miljö- och naturresursplanerare (Kalmar Högskola) samt medie- och kommunikationsvetenskapare (Umeå Universitet) men har även ägnat ett antal år åt forskning vid Instutionen för Kultur och Medievetenskaper vid Umeå Universitet, där med inriktning mot organisationskommunikation med speciell fokus på förändring och kultur.

Hennes praktiska erfarenhet baseras på åren inom den internationella företagsvärlden, där hon jobbade bland annat som miljöingenjör och CSR- och miljökommunikatör samt på åren utomlands i bland annat Kanada, Kina och Singapore.

 

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-263 00 04
Mejl: anna-karin.bystrom@dcconsulting.se
Hemsida: www.dcconsulting.se
Adress: Fröstavägen 28
891 55 Arnäsvall