Åsa Backlund
Bo Bra i Örnsköldsvik AB

Bo Bra i Örnsköldsvik AB och EAH Fastigheter ägs och drivs av Åsa Backlund med familj. Fastighetsverksam-heten grundades och drevs under många år av Erik-Anund Hallin, som var Åsas far.

Vi har lägenheter och lokaler i Örnsköldsvik.

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-651 93 58
Mejl: backlund.asa@gmail.com
Hemsida: www.bobra-ovik.se