Yvonne Dahlqvist
Ydala AB

Ydala utvecklar, marknadsför och säljer nya typer av läromedel som stödjer flera sinnen vid inlärning och bygger på kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Den grundläggande idén är pedagogik utan pekpinnar.

Pedagogik utan pekpinnar!

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-317 20 86
Mail: ydalayvonne@gmail.com 
Hemsida: www.ydala.se
Adress: Västebillsjö 134
894 93 Överhörnäs