Lena Jonsson
Skapa & Inreda 

Det är viktigt att känna energi på jobbet. Energi skapar kreativitet. Med små medel hjälper vi företag att göra gemensamma rum attraktiva – platser att möta kunder och personal på ett effektivt sätt. Det gör att kunder och personal trivs, vilket ofta leder till ökad lönsamhet.

Med hjälp av möblering färger, ljus, och dekoration gör vi era lokaler effektiva och funktionella. Öppnar upp för kreativitet och lönsamhet.
 
Skapa och inreda coachar och färgsätter med inslag av
personliga detaljer.

  
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 0660-22 91 90
Mejl: info@skapaochinreda.se
Hemsida: www.skapaochinreda.se
Adress: Stråsundsviken 308
893 40 Köpmanholmen