Karina W Östman
Högtryck

Högtryck är ett bilvårdsföretag.

Vår ambition är att alla våra kunder alltid ska vara nöjda! Oavsett
om du lämnar in din 20 år gamla bil för en motortvätt eller din
splitternya dyrgrip för ett fullständigt skyddspaket så ska vi leverera en fullgod tjänst och du ska känna dig nöjd med arbetet. Är du som kund nöjd så är vi nöjda.

Vi eftersträvar hela tiden att ständigt förbättra oss. Allt för att du ska känna dig välkommen och känna trygghet och förtroende med att lämna ditt fordon till oss.

Rent A Wreck

Hos Rent A Wreck biluthyrning hittar du bl.a småbilar, mellanstora bilar, sju- och niositsiga bussar och varu/skåpbilar.
Vi håller en prisnivå som är ca 20-25% lägre än de stora hyrbils-företagen.
Våra kunder är företag och privatpersoner.

  
 
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel. 070-581 75 67, 0660-178 10
Mejl: karina.westerlund@telia.com
Hemsida: www.hogtryckhb.se 
www.rent-a-wreck.se 
Adress: Terminalvägen 11
891 51 Örnsköldsvik