Verksamhetsplan KlöverDam 2017/2018

Varje år när en ny styrelse tillträder påbörjas arbetet med att planera verksamheten utifrån medlemmars behov och önskemål samt de olika kompetenser som finns i styrelsen och i nätverket i övrigt. Denna process sträcker sig över ett par månader vilket innebär att verksamhetsplanen läggs för det som återstår av året samtidigt som den sträcker sig en bit in på nästa år.

Verksamhetsplanen berättar om föreningens syfte och mål och beskriver vår SAK. Årets planerade aktiviteter presenteras kort och även planerade satsningar där fokus riktas på frågor som är viktiga och aktuella för nätverket under året. Dessutom finns beskrivet hur vi kommunicerar samt vilka ekonomiska principer vi följer.

Här kan du läsa verksamhetsplanen för 2017/2018