KlöverDams styrelse 2017

Ordförande: Eva-Karin Öhman

Ledamöter:
Gabriella Röschmann
Johanna Nyström
Lena Stenman
Jeanette Hedell
Linda Sjölund
Siv Sandberg

Kontakta gärna någon av oss om ni har frågor eller tips och idéer för att föra KlöverDam framåt eller maila oss på kontaktsidan.

 

 

 Ordförande: Eva-Karin Öhman
070-627 70 28
ek.ohman@hotmail.com
 
Ledamöter:

Gabriella Röschmann
070-243 98 98
gabriella@ordlycka.se

Johanna Nyström
070-511 38 67
hello@johannanystrom.se

Lena Stenman
0660-14 00 00
stenman.lena@telia.com

Jeanette Hedell
070-685 40 76
j.hedell@telia.com

Linda Sjölund
linda@livskrafthogbyn.se

Siv Sandberg
070-346 87 20
siv@strangoservice.se