Nätverka med KlöverDam

KlöverDam har funnits länge och har etablerat sig som en stark part i Örnsköldsviks näringsliv. Ett viktigt syfte med föreningen är att medlemmarna ska ha livskraftiga företag.

I Sverige tillsätts ca 70% av alla jobb genom kontakter och nätverk. Med många medlemmar kan vi tillsammans lotsa varandra till fler affärer.
Vi lär känna varandra på luncher och andra träffar, vilket är viktigt för tilliten och att vi verkligen ska kunna rekommendera och tipsa.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra nyttan för dig som medlem!

Vårt officiella namn är Affärsnätverket KlöverDam i Örnsköldsvik och vi har ingen koppling till andra verksamheter med namnet Klöver Dam/Ruter Dam på andra platser i Sverige.