Årsmöte KlöverDam 2020

KlöverDams årsmöte hålls 25 februari 2020 kl18:30 i Kuststadens Ekonomi ABs lokaler på Strandgatan 7G.
Efter årsmötet hålls vinprovning.

HANDLINGAR:
Dagordning: Dagordning-for-Klover-dam-arsmote-2020.pdf
Vår sak: Var-SAK.pdf


Handlingar som finns på plats på mötet:
Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport