Årsmöte KlöverDam 2018

KlöverDams årsmöte hålls 28 februari 2018 på Reuterdahls.

Här finns inbjudan med information om anmälan.

HANDLINGAR:
Dagordning Årsmöte 2018 pdf (inkl. valberedningens förslag)

Handlingar som finns på plats på mötet:
Verksamhetsberättelse 2018
Resultatrapport
Balansrapport