Nytt pris och mer KlöverDam inför Företagarkvällen

Inför Företagarkvällen 11 februari 2016 bidrar Klöverdam i arbetet på ett nytt och mer aktivt sätt. Vi sitter med i gruppen som planerar galan och vi har ett finger med i alla priser som delas ut under kvällen. Det här är en viktigt del i vårt arbete med att förändra strukturer (en del av vår SAK=Struktur, Affär, Kvinna). Här handlar det om att förändra den traditionella synen att en företagare oftast är en man. Det krävs att man aktivt funderar och utmanar sig själv för att se andra än ”mannen” som företagare.

Vi har valt att arbetat utifrån tre punkter.

1.   Kriterium – ser över och diskuterar kriterium för samtliga priser med syftet att de inte ska missgynna vissa grupper.

2.   Nätverk – vi bidrar med ett annat nätverk av företagare än gruppen tidigare haft tillgång till och vi nominerar också pristagare i samtliga kategorier. Alla våra medlemmar är välkomna att bidra till nomineringsarbetet vid en träff 26 oktober.

3.   Vi ger ut ett pris tillsammans med kommunen med titeln ”Årets normbrytare”. Med kriterier enligt nedan.

Priset ”Årets normbrytare” har uppkommit utifrån det faktum att all forskning visar på att et tillåtande klimat främjar tillväxt i en region. På en plats där personer vågar sticka ut, vara annorlunda, vågar nya idéer testas. Därför vill KlöverDam, i samarbete med Örnsköldsviks kommun, lyfta fram goda exempel som bidrar till ett inkluderande och utvecklande näringsliv.

”Årets normbrytare” är ett pris som går till en person, företag eller organisation som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer, är kreativ och nyskapande. Kriterierna är:

• Någon/några som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer. 

• Någon/några som bidrar till att förändra bilden av näringslivsutveckling i Örnsköldsvik, kombinerat med de starka normer som rör kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsförmåga.

• Någon/några som är föredöme och förebilder med ett inkluderande arbetssätt.

• Någon/några som är kreativ och nyskapande, nyfiken och har en vilja att utvecklas och vågar inta ny mark för att hitta lösningar rörande näringslivsutveckling inklusive produkter och tjänster.

450 personer från 150 företag kommer att finnas på plats vid Företagarkvällen i februari. Företagardagen 13 oktober är starten på nomineringsprocessen som pågår till 30 november. Därefter tar juryarbetet vid.

Frågor: Stina Haglund 070-362 63 49 eller Anna-Karin Byström 070-263 00 04

Här hittar du mer information om Företagardagen och Företagarkvällen.

NYHETER

2018-03-25
Boosta är eventet för dig som vill ta nästa steg i ditt företagande. Vi kan k...
2018-01-16
  På bilden från vänster: Stina Nilsson Hockeydomarcoach, Sara Näsm...
2018-01-09
Vinter/Vår med KlöverDam Under vintern och våren ses vi för frukostar och after...
Page-part not found : PagePostNews