Ulrika Kallin
Verksamhetschef för Hoppets Stjärna insamlingsstiftelse 

Hoppets Stjärna är en bistånds- och utvecklingsorganisation med 30 000 givare och 90 kontinuerligt stödda projekt i 12 länder världen över. Verksamhetens främsta fokus ligger på att ge barn en bra start i livet.

Sedan Hoppets Stjärnas födelse i Kärrsjö 1969 har vi förbättrat levnadsförhållanden för tiotusentals människor i fem världsdelar. Vi har arbetat med allt från vattenprojekt till katastrofbistånd, men framförallt har barnen och deras närmiljö stått i centrum för verksamheten. Genom att ge barn en bra start i livet, med tillgång till utbildning, hälsovård och näringsriktig mat, formar Hoppets Stjärna en generation med viljan, verktygen och förmågan att gemensamt lyfta sina länder ur fattigdom och misär.

Vårt arbete bedrivs idag i Argentina, Brasilien, Filippinerna, Ghana, Haiti, Kenya, Lettland, Rumänien, Moldavien, Ryssland, Trinidad och Vitryssland, men vårt internationella huvudkontor är och förblir beläget här i Örnsköldsviks kommun.

  
 
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel: 0662-461 30, 070-270 94 99
Mejl: ulrika.kallin@starofhope.org
Hemsida: www.starofhope.se
Adress: Kärrsjö 133
890 54 Trehörningsjö