Ewa Carlström
Skogsföretag, enskild firma

Jag har ett skogs och jordbruksföretag som gått i arv efter min far. Jag fattar alla besluten rörande verksamheten samt bestämmer vilka skötselåtgärder som ska sättas in.

  
 
 
KONTAKTUPPGIFTER:
Tel: 0660-184 86, 073-088 4078
Mejl: ewa.carlstrom@bredband.net