Välkommen till KlöverDam!

KlöverDam är ett affärsnätverk för kvinnor som driver egna företag och kvinnor i ledande positioner. Nätverket ordnar mötesplatser och aktiviteter, där klimatet är öppet, tillåtande och uppmuntrande - parat med konstruktivitet och affärsmässighet. 

 

 

KLÖVERDAM PÅ FACEBOOK 

 

SAMARBETSPARTNER
      

Aktiviteter med KLÖVERDAM

Ett viktigt syfte med nätverket KlöverDam, är att skapa möten och möjligheter till affärer för våra medlemmar. Våra aktiviteter är varierade för att passa många. Vi arrangerar frukost- och lunchmöten, After Work, kompetens-höjande aktiviteter och mycket annat. Ibland i egen regi, men ofta i samverkan med andra nätverk och organisationer, såväl lokalt som regionalt.

 

BLI MEDLEM

Läs mer