NYHETER

2014-06-09
Vi har nu tillsatt våra projektledartjänster. Som dokumentanalytiker välkomnar v...
2014-04-22
Sök våra konsulttjänster och arbeta för KlöverDams affärsnätverk KlöverDam stå...
2014-02-28
Ordförande var Anna-Britta Åkerlind och det var många bra punkter och diskussi...

Välkommen till affärsnätverket KlöverDam
i Örnsköldsvik

KlöverDam är ett affärsnätverk för kvinnor som driver egna företag samt kvinnor i ledande positioner. Nätverket ordnar mötesplatser där klimatet är öppet, tillåtande och uppmuntrande - parat med konstruktivitet och affärsmässighet.

KlöverDams sponsorer:

  

 LEDIG PLATS  
 
 


  

LEDIG PLATS

    

Bli sponsor - Läs mer här!